دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خبر داد: بستر مجازی پیگیری پرونده‌های انتظامی راه‌اندازی شد.

 

Dadgah_Siasi.jpg (94 KB)

 

کمال رئوف دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در رابطه با اصلاح فرم‌های جاری دادسرای انتظامی از قبیل فرم شکایت، کیفرخواست، منع تعقیب، قرار نهایی و برگه بازجویی با توجه به نیازهای جدید دادیاران انتظامی و قضات دادگاه‌ها بیان کرد: واحد پاسخگویی و معاضدت در تمامی روزهای هفته،‌ در راستای خدمت رسانی بهتر به اربابان رجوع راه اندازی شد.

وی ادامه داد: هزار و 127 پرونده شکایت انتظامی علیه وکلا و کارشناسان رسمی عضو مرکز ثبت شده است.

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه همچنین درمورد راه اندازی بستر مجازی پیگیری پرونده‌های انتظامی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش ترددات و الکترونیکی کردن امور، بستر مجازی برای پیگیری پرونده‌های انتظامی هم راه اندازی شد./ ایرنا