سید کاظم موسوی اظهار داشت: در راستای سیاست مبارزه با فساد، بخشدار مرکزی شیراز بازداشت شده است.

 

77nafar.jpg (65 KB)

 

سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس در رابطه با این موضوع بیان کرد: بخشدار مرکزی شیراز در راستای مبارزه با فساد بازداشت شد. پیش از این نیز سه نفر دیگر شامل یک نفر از اعضای شورای بخش مرکزی، یک نفر از اعضای شورای یکی از روستاهای اطراف شیراز و یک نفر از کارمندان بخش دولتی دستگیر شدند.


وی ادامه داد: درباره افراد نامبرده قرار تأمین کیفری مناسب صادر شده است و هم اکنون تحقیقات تکمیلی پرونده زیر نظر بازپرس ویژه در حال انجام است.

موسوی افزود: دستگاه قضایی در دوران تحول با ورود قاطع به موضوع مبارزه با فساد و توجه ویژه به مفاسد درون و بیرون دستگاه ثابت کرده است با جدیت موضوع مبارزه با فساد را در دستور کار دارد و ما نیز در مجموعه قضایی استان با تبعیت از این سیاست کلان قضایی ازهیچ گونه فساد کوچک و بزرگی اغماض نخواهیم کرد. حامیان اصلی مبارزه قاطعانه دستگاه قضایی با فساد مردم هستند و بی تردید عملکرد مناسب قضات در این راستا، زمینه رضایت عمومی را فراهم می‌سازد./ ایرنا