برای چندمین بار هم از مجلس محترم میخواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که 106 روز است به مجلس ارسال شده تصویب کنند؛ گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند.

یک دختر 17ماهه، اوایل فروردین امسال بر اثر تجاوز پدر خود جانش را از دست داد و پزشکان بیمارستان هیچ کاری از دستشان بر نیامد. پزشکی قانونی تایید کرده که این کودک به دلیل تجاوز و بر اثر خونریزی داخلی، جان خود را ا دست داده است./ همشهری آنلاین