رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: برگ سبز خودرو قطعا در حکم سند است، الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

محمد مصدق رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه‌قضائیه برگزار شد، در این رابطه بیان کرد: چیزی که توسط نیروی انتظامی صادر می‌شود (برگ سبز) قطعا در حکم سند است اما آیا بعد از صدور این برگه باید الزاما هم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد یا نه؟ باید بگویم رای دیوان عدالت اداری اصلا در خصوص الزامی بودن یا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست؛ بلکه رای در ارتباط با وکالت دادن هنگام فروش است و واقعیت این است که الزامی بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نیروی انتظامی نیز در قانون مبهم است و معاونت حقوقی در حال رسیدگی به این موضوع است و بعد از انجام تحقیقات نتیجه مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در جامعه بسیار بد منعکس شده است که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود اما بیش از 90 درصد احکام صادره دیوان عدالت بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود. برخی که اجرا نمی‌شود به این دلیل است که مثلا حکمی در وسط سال ابلاغ می‌شود اما نهاد مربوطه بودجه برای اجرای آن ندارد و برای ساماندهی این موضوع قرار بر این شده معاونین مربوط که متولی اجرای این احکام هستند به صورت جدول تنظیم شده بگویند در سال 98 چه احکامی اجرا نشده است و دلیل چه بوده است.

مصدق افزود: سند تحول قوه قضاییه یک سند جامع تحول‌گرا است و نیاز به برنامه‌ریزی جدی توسط سازمان‌های قوه قضاییه دارد و نیاز به تصویب برنامه توسط دستگاه‌ها دارد و کلیات برنامه‌های دیوان عدالت اداری نیز در آن آمده است اما مصادیق و جزئیات آن باید توسط دیوان عدالت اداری تعیین شود و باید بگویم این سند با تغییر رئیس قوه‌قضاییه دستخوش تغییر نخواهد شد و ما براساس این سند برنامه‌های خود را برای سال 1400 اعلام کردیم و درحال برنامه‌ریزی هستیم و طبق برنامه‌ها، تخصصی کردن رسیدگی‌ها و هیئت عمومی و تخصصی، گسترش اقدامات پیشگیرانه جزو برنامه‌های ما است./ ایسنا