محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر نوشت: باعوامل خاطی اعزام بکتاش آبتین برخورد شد.

محمدمهدی حاج محمدی رییس سازمان زندان‌ها ضمن اشاره به انتقال بکتاش آبتین (نویسنده و شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران) به بیمارستان و بستن وی با زنجیر به تخت در صفحه توییتر خود نوشت: درخصوص کیفیت اعزام آقای بکتاش_آبتین به بیمارستان، با عوامل خاطی برخورد شد و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد./ ایسنا