وکیل مدافع علیرضا علی‌نژاد اظهار داشت: باقیمانده محکومیت حبس‌ علیرضا علی‌نژاد که از دوم مهر 1398 در زندان بود، مشمولِ آزادی مشروط شده است.

سعید دهقان در این رابطه بیان کرد: حق قانونی آزادی مشروط در مورد علیرضا علی‌نژاد از سوم خرداد 1400 برقرار شده بود. باقیمانده محکومیت حبس ‌این نویسنده و ویراستار که از دوم مهر 1398 در زندان بود، مشمولِ آزادی مشروط شده است.

وی ادامه داد: علیرضا علی‌نژاد در مرحله بدوی توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس، بابت اتهام توهین به مقام‌های کشور به 2 سال حبس و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس و در کل به 8 سال حبس محکوم شده بود. بعد از اعتراض من و‌ همکارم آقای آرش کیخسروی به این حکم، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مستقر در ساختمان دادگاه انقلاب است، حکم بدوی را با تغییراتی جزیی تایید کرد.

وکیل مدافع علیرضا علی‌نژاد اضافه کرد: با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی، فقط مجازات اشد یعنی 5 سال حبس در مورد آقای علی‌نژاد قابل اجرا بود که با احتساب ایام بازداشت از دوم مهرماه 1398، او از سوم خرداد 1400 مشمول ماده 58 قانون جزا یعنی آزادی مشروط بود که این آزادی مشروط اتفاق افتاد./ ایلنا