دکتر نعمت احمدی اظهار داشت: باید اصول برجا مانده قانون اساسی مانند اصل 59، مورد بازنگری قرار گیرد.

دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: باید اصول برجا مانده قانون اساسی، مانند اصل 59 مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: ما معضلاتی داریم که حل نشده است و حل نمی شود که یا باید قانون اساسی تغییر پیدا کند یا  اصل 59 با همین کیفیت اجرا شود.

احمدی افزود: طبق اصل 59 قانون اساسی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد؛ در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

وی اضافه کرد: باید در مورد چندین اصل در قانون اساسی،  فکر اساسی کرد. این اصول اگر به همین کیفیت باشد و به همین شیوه اجرا شود، با بن بست هایی روبرو می شویم که با دست های معمولی نمی شود آن را باز کرد. مثلا، طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد؛ متاسفانه ما  با قوانین عادی، نهادها و سازمان‌ها را از شمول اصل 53 خارج کردیم و معلوم نیست پولشان کجا می رود./ ایسنا