محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تحول زمانی اتفاق میوفتد که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود؛ اگر حکم دهیم و عفو کنیم درست است که بد نیست، اما تحول نیست.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی بیان کرد: امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکردیم؛ درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم اما عملا ما تحولی ایجاد نکردیم.

وی ادامه داد: فرض کنید تلاش می‌کنیم تعدادی زندانی را آزادی کنیم؛ خب، تعدادی زندانی که محکوم شدند را عفو می‌کنیم، آزادی مشروط می‌دهیم اما این تحول نیست؛ تحول زمانی اتفاق میوفتد که کاری کنیم زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر به زندان نرود اما اگر حکم دهیم و عفو کنیم یا آزادی مشروط بدهیم درست است که بد نیست، اما تحول نیست.

وی افزود: اگر بر اثر وظیفه‌شناسی نیروهایمان یا فشاری که می‌آوریم، پرونده‌های معوقه را به روز برسانیم کار خوب و لازمی است اما اگر دوباره معوقه شود تحولی ایجاد نشده است؛ اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کم شود و تعداد پرونده‌ها بسیار پایین بیاید و رسیدگی‌ها کوتاه شود و رضایت مردم بالا برود تحولی ایجاد کردیم اما اگر انقدر به زیرمجموعه فشار آوردیم که فرسوده شد و از خانه و زندگیش هم کسر گذاشت و به کار پرداخت، تحولی ایجاد نکرده‌ایم./ ایسنا