ذبیح الله خداییان در مورد طرح صیانت از فضای مجازی اظهار داشت: اگر قانونی در مجلس به تصویب برسد، باید آن را اجرا کنیم.

ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود در سال 1400 در این رابطه بیان کرد: در رابطه با فضای مجازی، قوه قضائیه تابع قانون هست و اگر قانونی در مجلس به تصویب برسد، طبیعاتاً ما مجری هستیم و باید آن را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: اما این طرح هنوز مراحل اولیه خود را طی کرده و باید منتظر باشیم ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسد. بنابراین، اظهارنظر در خصوص این طرح هنوز زود است و باید منتظر تصمیم مجلس محترم شورای اسلامی باشیم. در شورای عالی فضای مجازی هم، قوه قضاییه یک عضو از اعضا است و سیاست گذار اصلی، شورا است. ما هم مجری سیاستهایی هستیم که در این شورا اتخاذ می‌شود.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا در رابطه با تخلفات در فضای مجازی، افزود: امروزه فضای مجازی در کنار فضای حقیقی است؛ یعنی مردم در فضای مجازی به نوعی دارای زندگی، کسب و کار هستند. طبیعتا همانطور که فضای حقیقی نیازمند مدیریت است و اگر جرمی و جنایتی صورت می گیرد برخوردهای لازم صورت میگیرد، لذا اگر جرایمی در فضای مجازی هم رخ دهد لازم است با آنها برخورد شود و ازدستگاه های نظارتی قانونی انتظار داریم که این فضا را مدیریت کنند؛ البته مدیریت به مفهوم محدودیت نیست./ ایسنا