نمایندگان مجلس مصوب کردند که عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است، مشمول طرح شفافیت شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی با اصلاح بند 3 ماده یک طرح شفافیت قوای سه گانه با 133 رأی موافقت کردند.

براساس بند اصلاحی؛ عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری بودن لازم است مشمول طرح شفافیت قوای سه گانه می شود.

حسن نوروزی به عنوان پیشنهاد دهنده در این رابطه بیان کرد: براساس قانون اساسی برگزاری دادگاه‌ها باید مانند مذاکرات قوه مقننه از طریق رادیو پخش شود، اگر در دستگاه قضا شفافیت نباشد در کجا باید باشد؟

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر وکلا را به دادگستری ها راه نمی‌دهند و با آنها با توهین برخورد می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: یکی از مهم ترین نکات این است که عملکرد مراکز قوه‌قضائیه به جز مواردی که قانون اساسی اعلام کرده باید شفاف شود و محاکمات باید علنی باشد مگر آنکه به تشخیص دادگاه منافی عفت باشد؛ سیر محاکمات قوه باید شفاف و علنی شود./ ایرنا