رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) اظهار داشت: اگر مجلس شورای اسلامی بنا دارد سیاستی در خصوص نهاد وکالت تنظیم کند حتما نظر کارشناسی را جویا شود.

دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) شب قبل در این رابطه بیان کرد: طرح‌هایی که در مجلس مطرح می شود، باید کارشناسی شده باشد و باید براساس ضرورت‌ها و نیازهای جامعه مطرح شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته و در سال جاری دو طرح مطرح شد و طرحی که قانونی شد، بحث طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که متاسفانه در کمیسیون جهش تولید عنوان شد، کمیسیونی غیرتخصصی بود و اقتصاددانان در آن دخالت کردند که اکنون به صورت قانون شده است و مشکلی دیگر وجود ندارد.

کوشا افزود: این احتمال وجود دارد، طرح تسهیل پیامدهای ناگواری داشته باشد، چون هنگامی که تعداد وکلا زیاد شود با مقوله آموزش و تربیت به صورت آکادمیک و فنی مواجه می‌شویم، بالارفتن تعداد وکلا موجب افت این هدف می‌شود و اگر تعداد وکلا زیاد شود با افزایش بیکاری نیز مواجه می‌شویم چراکه به همین تعداد پرونده وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر کنترل و نظارت این تعداد با مشکل مواجه می‌شود، اگر بنا بر این باشد تا وکلا زیاد شوند، باید اجباری شدن وکلا را در پرونده ها داشته باشیم؛ یعنی اگر هر فردی که پرونده دارد وکیل نیز داشته باشد، بازار برای همه وکلا فراهم می شود ولی اگر بدون وکیل پرونده طرح شود، وکلا بیکار می‌شوند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری اضافه کرد: در طرح تسهیل، افزایش تعداد وکلا موردنظر است و از سوی دیگر می‌گوییم که افراد غیروکیل در پرونده‌ها شرکت کنند؛ باید پرسید چگونه می توانیم پاسخگوی این تناقض باشیم؟/ ایرنا