رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: اگر فریاد می‌زنیم که وکالت دادگستری کاسبی نیست، بلکه یک شغل شریف است به دلیل آن است که با نگاه سوداگرایانه نباید با آن برخورد شود.

دکتر بهنام حبیب‌زاده مومن، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در دومین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت در سال 1402، در این رابطه بیان کرد: امروز ٤٠ درصد از وکلای جوان دادگستری از بیکاری رنج می‌برند و این یک بحران اجتماعی است. امروز بیش از ٣٠ درصد وکلای دادگستری قادر به تمدید پروانه خود نیستند. اگر فریاد می‌زنیم که وکالت دادگستری کاسبی نیست، بلکه یک شغل شریف است به دلیل آن است که با نگاه سوداگرایانه نباید با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: بسیاری به کانون‌های وکلای مستقل عنوان انحصارگر داده‌اند، اما از کدام انحصار صحبت می‌کنند؟! کانون وکلایی که امروز 6300 نفر کارآموز را در دو سال با لحاظ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پذیرش کرده و به جامعه تحویل داده است. این برچسب‌ها به کانون وکلا خارج از انصاف و عدالت است.

رئیس کانون وکلای دادگستری در ادامه با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: در چند روز گذشته برخی افراد عنوان می‌کنند نباید از متقاضیانی که بر اساس این قانون، نمره قبولی را اخذ کرده‌اند، آزمون اختبار گرفته شود و یا حتی تاکید می‌کنند که این افراد نیازی هم به آموزش ندارند! اما آیا چنین امری شایسته است؟ امیدواریم افرادی که در قوه قضاییه، مجلس و دولت دلسوزند، به امر تخصص در حوزه وکالت توجه لازم را داشته باشند؛ چرا که وکیل بی‌تخصص موجبات فساد را در دستگاه عدالت قضایی فراهم خواهد کرد./ روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز