برای اعتراض به جریمه و خلافی خودرو چه باید کرد

بطور کلی اعتراض به خلافی و جریمه خودرو به دو صورت می­تواند باشد.

  1. ) در حالت اول شخص به یک قبض جریمۀ خاص اعتراض دارد که حداکثر ظرف 60 روز باید نسبت به همان قبض جریمه و ارائۀ دلایل خود، به پلیس +10 (یا حسب مورد به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی) مراجعه کند. در این حالت، اگر شخص دیگری غیر از مالک خودرو، مرتکب تخلف شده و معترض می باشد؛ حضور وی الزامی است.
  2. ) در حالت دوم شخص به مجموعۀ صورتحسابِ تخلفات خود معترض است و تقاضای کاهش و تخفیف آن را دارد.

رویۀ متعارف اینستکه در هر دو مورد شخص، ابتدا به دفاتر پلیس +10 مراجعه و درخواستِ اعتراض خود را مطرح می­ کند، این درخواست از طریق سامانه، به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات در اسرع وقت موضوع را رسیدگی و از طریق پیامک اطلاع رسانی می­ کند.

سپس اگر متقاضی قانع شد، باید نسبت برای پرداخت جریمه اقدام ­کند، و در صورت اعتراضِ مجدد، می­تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه نماید، که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی (رئیس)، تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می­ کند، این رأی قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

 

مهلت اعتراض به خلافی خودرو

مهلت قانونی برای اعتراض، 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه (تسلیمی یا الصاقی) است و البته برای قبوض دوربین (که معمولاً راننده از آن مطلع نیست) این 60 روز مهلت پرداخت یا اعتراض، از تاریخی حساب می­شود که شخص، صورت حساب تخلفات خود را از پلیس +10 دریافت کند.  

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.