نمونه وکالت نامه دریافت خسارت از بیمه و طرح دعاوی مرتبط

مراجعه به همه سازمان ها، اداره ها و مراکز دولتی یا غیردولتی بخش خصوصی یا  دولتی و عمومی و دریافت هر مقدار وجه و مالی ولو به صورت چک بانکی یا دادن شماره حساب خود ویا موکل بنام موکل به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و هرچه به موکل تعلق می‌گیرد و دادن رسید و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه در نمایندگی، کارگزاری یا شرکت بیمه و یا نمایندگان وقانونی آن ها و در بانک و واریز و پرداخت هر مقدار وجه به حساب موکل و دریافت مجدد آن و در صورت لزوم با حق مسدود نمودن حساب مرقوم و نیز با حق مراجعه به هر سازمان و شخص حقیقی یا حقوقی برای پی گیری حق و ادعای مالی و غیرمالی موکل از جمله ثبت و طرح دعوی در دادگستری تا هر مرحله و انجام داوری یا مراجعه به هر مرجع قضایی داخلی و ادارات ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و شورای حل اختلاف و هر مرجع ذیصلاح دیگر که جهت انجام امور موضوع این وکالتنامه لازم و ضروری باشد و انجام تشریفات اداری و قانونی لازم و عند الاقتضاء با حق تعیین و تغییر بانک برای پول موکل و هر مبلغی که به هر عنوان و شیوه دریافت شود و شعبه آن ها در هر نقطه‌ای که لازم باشد و افتتاح حساب جدید و واریز و برداشت مکرر وجه از حساب مفتوحه با کلیه اختیارات مصرحه در بالا نسبت به حقوق موکل و کلیه مزایای مربوط به آن بشرح فوق‌الذکر و بطور کلی انجام تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بدون نیاز به حضور و امضاء و اجازه مجدد موکل و امکان طرح شکایت یا دادخواست در همه مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی و رسمی و غیر رسمی تا هر مرحله و اجرای تصمیمات و احکام آن ها مباشرتا! یا بادادن وکالت به دیگری و وکلای دادگستری با امکان سازش، مصالحه با هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت معوض یا بلاعوض.

حدود اختیارات

وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی ازجانب موکل می‌باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضاء موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای آثار قانونی است.

بتاریخ یکهزار و سیصد و                       محل امضاء

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.