مراحل و مدارک درخواست اعسار

پرسش

سؤالاتی داشتم؛ برای درخواست اعسار چه کاری باید انجام داد؟ برای تنظیم و ثبت دادخواست اعسار چه مدارکی نیاز است؟ اگر متقاضی اعسار شاهد نداشته باشد چه می شود؟

پاسخ مشاور

به منظور اثبات ادعای اعسار متقاضی اعسار بایست با حضور در دفتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست خویش اقدام و در قسمت دلائل و منضمات تا در صورت وجود شهود شهادت شهود و نیز اسناد مُثبته از قبیل پرینت حساب، استعلام ثبت اسناد مبنی بر فقدان اموال منقول و غیرمنقول را قید کند. حال اگر شهودی در کار نبود، می تواند با ارائه صورت اموال و دارایی حساب ها و استعلام ثبت اسناد اعسار خویش را اثبات نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.