نیم عشر مهریه چگونه محاسبه می شود

پرسش

اگر مهریه به مبلغ صوری ارزیابی شود، نیم عشر دولتی برای اجرای آن بر آن مبنا محاسبه می گردد؟

پاسخ مشاور

به منظور تعیین یا تقویم نیم عشر دولتی، ملاک مبلغ و خواسته مندرج در دادنامه می باشد و با توجه به آن تقویم و محکوم علیه نسبت به پرداخت آن ملزم می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.