چگونگی گرفتن استعلام دارایی متوفی

پرسش

 سلام من ورثه پدرم هستم و به برادرام شک دارم چون میگن بابا دو تا از ملکاشو به ما فروخته یعنی میگه جزء دارایی بابا نیست، من از کجا مطمئن بشم که راست میگن؟از کجا باید استعلام بگیرم؟

پاسخ مشاور

شما می توانید دادخواستی تحت عنوان تحریر ترکه از طریق شورای حل اختلاف محل فوت متوفی به طرفیت از سایر وراث اقامه کنید و در دادخواست خود درخواست استعلام دارایی متوفی را نیز ذکر نمایید تا به مجوز قضایی استعلامات مربوطه اخذ شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.