اثاثیه منزل مردی که فوت کرده برای کی هست، مرد یا زن؟

پرسش

سلام اگر مردی فوت کند و زنش زنده باشد و در منزل شوهرش زندگی می کند، اثاثیه منزل اموال مرد محسوب می شود یا زن؟

پاسخ مشاور

اگر زن مدارکی دال بر اثبات مالکیت بر اثاثیه منزل داشته باشد جزء ماترک محسوب نمی شود، و اگر مدرک یا سندی نداشته باشد، اثاثیه که عادتاً توسط زن استفاده می شود برای زن و اثاثیه که عادتاً توسط مرد استفاده می شود برای مرد و اثاثیه مشترت المصرف، بالسویه بینشان تقسیم می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.