فهرست معرفی و بررسی کتاب های حقوقی (32 کتاب)


بخش معرفی کتاب های رشته حقوق به نمایه سازی و معرفی نواع کتاب های مفید برای مطالعه در رشته حقوق اختصاص دارد. پرفروشترین و بهترین کتابهای حقوقی و کتب کاربردی حقوقی در کنار کتب مرجع حقوقی در این بخش معرفی می شوند. کتابهای حقوق مدنی، کتابهای حقوق ثبت، کتابهای حقوق اساسی، کتابهای حقوق خانواده، کتابهای حقوق اداری، کتابهای حقوق تجارت، کتابهای حقوق کار، کتابهای حقوق بین الملل عمومی، کتابهای حقوق جزای عمومی بخشی از مجموعه کتابهایی هستند که در صفحه معرفی کتابهای حقوقی آورده شده اند. تفاوت عمده صفحه معرفی کتابها با صفحه بانک کتابهای حقوقی این است که جدای از اطلاعات عمومی همانند نام و انتشارات و قیمت کتاب، در این صفحه معرفی کوتاه و خلاصه ای از خود کتاب به همراه معرفی نویسنده آن آورده شده است.

حقوق شرکت های تجاری

حقوق شرکت های تجاری

نویسنده:

دکتر محمدرضا پاسبان

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:476 صفحه
چاپ اول:چهاردهم ، 1397
قیمت:27000

کتاب حقوق شرکت های تجاری توسط دکتر محمدرضا پاسبان نوشته شده و نخستین چاپ از آن در زمستان سال 1385 توسط انتشارات سمت منتشر شد و آخرین چاپ از این کتاب (چاپ دوازدهم) بهمراه اصلاحات در سال 1395 عرضه شده است. آقای دکتر پاسبان در حال حاضر دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشند که در سال 1376 دکتری تخصصی خویش را در گرایش حقوق شرکت ها از دانشگاه شفیلد اخذ نمودند؛ تنها اثر مکتوب ایشان در قالب کتاب، کتاب حقوق شرکت های تجاری می باشد که با

کتاب حقوق تطبیقی

کتاب حقوق تطبیقی

نویسنده:

دکتر عبدالحسین شیروی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:296 صفحه
چاپ اول:شانزدهم ، 1397
قیمت:20000

کتاب حقوق تطبیقی به قلم آقای دکتر عبدالحسین شیروی و توسط انتشارات سمت منتشر شد که درسال 1397 به چاپ شانزدهم بهمراه اصلاحات رسیده است. کتاب پیش رو ابتدا با بیان مقدمه، به دو بخش کلی تقسیم شده است.

بخش نخست مسائل عمومی و کلی حقوق تطبیقی با عنوان کلیات حقوق تطبیقی که به تفکیک در فصول ذیل مباحثی را تشریح می نماید: با تعریف حقوق تطبیقی آغاز و سپس تاریخچه ای از آن را بیان می کند. از جمله نگاه تطبیقی این حوزه از حق

حقوق ارث

حقوق ارث

نویسنده:

دکتر علی‌ حسین مصلحی عراقی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:228 صفحه
چاپ اول:هشتم ، 1396
قیمت:10000

کتاب حقوق ارث به قلم دکتر علی حسین مصلحی عراقی توسط انتشارات سمت چاپ شد و در سال 1396 به چاپ هشتم رسید. ایشان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشند و در عین حال به شغل وکالت مشغول هستند. از جمله مقالات ایشان حجب در قانون مدنی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 1383، اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال 1382 می باشد.

کتاب حاضر مشتمل است بر سه بخش

حقوق بازار سرمایه

حقوق بازار سرمایه

نویسنده:

دکتر محمد سلطانی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:390 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:20000

نخستین چاپ کتاب "حقوق بازار سرمایه" به قلم دکتر محمد سلطانی،  در سال 1392 توسط انتشارات سمت روانه بازار کتب حقوقی کشور شد که چاپ چهارم آن در سال 1397 با اصلاحاتی منتشر شد. دکتر سلطانی دارای دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه در سال 1388 است و در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشد. از جمله آثار و تألیفات ایشان، شامل کلیات حقوق تجارت بین الملل (دو جلدی)، حقوق بانکی نشر میزان و .... می شود.

حقوق بین الملل فضایی

حقوق بین الملل فضایی

نویسنده:

دکتر سید هادی محمودی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:303 صفحه
چاپ اول:1393
قیمت:17000

کتاب "حقوق بین الملل فضایی" نوشته دکتر سید هادی محمودی برای نخستین بار در سال 1393 به همت انتشارات سمت به زینت چاپ آمیخته شد و با ذکر اصلاحاتی در سال 1397 چاپ دوم آن منتشر شد. آقای دکتر محمودی از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشند که در سال 1388 موفق به اخذ دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شد. از جمله آثار و تألیفات ایشان ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر نشر شهر دانش سال 1393

کلیات حقوق اساسی

کلیات حقوق اساسی

نویسنده:

دکتر محمدرضا ویژه

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:324 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:18000

کتاب "کلیات حقوق اساسی" به قلم دکترمحمدرضا ویژه توسط انتشارات سمت در سال 1397 با ذکر اصلاحاتی به چاپ پنجم رسید. آقای دکتر محمدرضا ویژه دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، ایشان در سال 1387 دکتری خویش را درحوزه حقوق عمومی از دانشگاه بوردو اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان می توان، دوره پیشرفته حقوق عمومی نشر جنگل 1390، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن نشر شهر دانش 1393، چالش های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نشر مجد 1394 و ... را

حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی

حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی

نویسنده:

دکتر جمشید یحیی پور

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:272 صفحه
چاپ اول:1396
قیمت:21000

کتاب "حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی" به قلم دکتر جمشید یحیی پور مورد تألیف و پژوهش قرار گرفت و نخستین چاپ از آن توسط انتشارات میزان در زمستان 1396 روانه بازار علمی کشور شد. دکتر جمشید یحیی پور از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه محدث نوری و همچنین عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران هستند. از جمله پژوهش های ایشان می توان به مقاله مطالعه تطبیقی مدل های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت های سهامی ایران نشریه بورس اوراق بهادا

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

نویسنده:

دکتر مونا استادی

انتشارات:

میزان

تعداد صفحات:320 صفحه
چاپ اول:1396
قیمت:24000

کتاب "وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز" به قلم دکتر مونا استادی توسط انتشارات میزان در زمستان 1396 به زینت چاپ آمیخته شده است. دکتر مونا استادی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان می باشند. از جمله پژوهش های ایشان مقاله مطالعه تطبیقی اعتبار قرارداد باز در نظام های ملی و تجارت بین الملل مجله حقوق تطبیقی 1397، ضمانت اجرای تأخیر پرداخت ثمن مؤجل  مجله حقوق تطبیقی 1392 و ... محسوب می شود.

با عنایت به سیر تاریخ