فهرست معرفی و بررسی کتاب های حقوقی (32 کتاب)


بخش معرفی کتاب های رشته حقوق به نمایه سازی و معرفی نواع کتاب های مفید برای مطالعه در رشته حقوق اختصاص دارد. پرفروشترین و بهترین کتابهای حقوقی و کتب کاربردی حقوقی در کنار کتب مرجع حقوقی در این بخش معرفی می شوند. کتابهای حقوق مدنی، کتابهای حقوق ثبت، کتابهای حقوق اساسی، کتابهای حقوق خانواده، کتابهای حقوق اداری، کتابهای حقوق تجارت، کتابهای حقوق کار، کتابهای حقوق بین الملل عمومی، کتابهای حقوق جزای عمومی بخشی از مجموعه کتابهایی هستند که در صفحه معرفی کتابهای حقوقی آورده شده اند. تفاوت عمده صفحه معرفی کتابها با صفحه بانک کتابهای حقوقی این است که جدای از اطلاعات عمومی همانند نام و انتشارات و قیمت کتاب، در این صفحه معرفی کوتاه و خلاصه ای از خود کتاب به همراه معرفی نویسنده آن آورده شده است.

داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

نویسنده:

دکتر عبدالحسین شیروی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:384 صفحه
چاپ اول:چاپ هفتم ، 1396
قیمت:18000

کتاب داوری تجاری بین المللی نوشته دکتر عبدالحسین شیروی، نخستین چاپ از آن در سال 1391 توسط انتشارات سمت به زینت چاپ آراسته شد و در سال 1396 چاپ هفتم آن منتشر شد.

کتاب حاضر متشکل از ده فصل می باشد که فصل به فصل نویسنده به تشریح مطالب مرتبط با داوری تجاری می پردازد. در فصل نخست به عنوان پیش درآمدی بر آغاز فصول، مفهوم داوری در قالب معنای لغوی و اصطلاحی و مشخصات و ویژگی های اصلی داوری تشریح می گردد. سپس انواع داو

حقوق کار

حقوق کار

نویسنده:

دکتر سید عزت الله عراقی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:348 صفحه
چاپ اول:چاپ هجدهم ، 1396
قیمت:16000

کتاب حقوق کار به قلم استاد دکتر سید عزت الله عراقی از اساتید برجسته حقوق عمومی کشور، که توسط انتشارات سمت در سال 1392 نخستین چاپ از آن منتشر و در سال 1396 به چاپ پنجم نیز رسیده است. استاد پس از اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران، از طرف دولت ایران در قالب بورس تحصیلی به کشور فرانسه عزیمت نموده و موفق به اخذ مدرک دکتری در رشته حقوق شدند. سال ها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند که در نهایت در سن 77 سالگی دعوت حق را لبیک

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد دوم)

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری (جلد دوم)

نویسنده:

دکتر محمد عیسائی تفرشی

انتشارات:

دانشگاه تربیت مدرس

تعداد صفحات: صفحه
چاپ اول:دوم، 1395
قیمت:26000

کتاب مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری به قلم آقای دکتر محمد عیسایی تفرشی توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1386 به زینت چاپ آراسته شد. دکتر تفرشی دکتری تخصصی خویش را در گرایش حقوق خصوصی در سال 1375 از دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمود. از جمله آثار و تألیفات ایشان شامل تضمین سرمایه گذاری خارجی در ایران(مطالعه تطبیقی) نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی سال 1386، و جلد نخست مباحث تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری نشر دانشگاه تربیت مدرس سال 1378 و ... م

کتاب حقوق پرداخت­ های الکترونیکی

کتاب حقوق پرداخت­ های الکترونیکی

نویسنده:

دکتر مصطفی السان

انتشارات:

دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات:204 صفحه
چاپ اول:اول 1395
قیمت:14000

کتاب حقوق پرداخت های الکترونیکی به قلم آقای دکتر مصطفی السان توسط مرکز نشر آثار علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 چاپ نخست آن روانه بازار نشر شد و تاکنون تجدید چاپی از آن دردسترس نیست. دکتر مصطفی السان فارغ التحصیل دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1386 می باشد و هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مرتبه استادیاری مشغول به تدریس می باشند. تألیفات ایشان از جمله اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل، کتاب پنجم: حقوق رقابت، ن

حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی

نویسنده:

دکتر ایرج گلدوزیان

انتشارات:

دانشگاه تهران

تعداد صفحات:750 صفحه
چاپ اول:بیست و چهارم 1397
قیمت:100000

کتاب حقوق جزای اختصاصی به قلم استاد ایرج گلدوزیان از اساتید برجسته حقوق کیفری توسط انتشارات دانشگاه تهران به زینت چاپ آراسته شد. استاد گلدوزیان تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه پانتئون فرانسه به پایان رساند و پس از برگشت به وطن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول به تدریس مباحث جزا و جرم شناسی پرداخت. تألیفات و آثار گران سنگی از ایشان بجا مانده است که شامل، بایسته های حقوق جزای عمومی نشر میزان، ادله اثبات دعوا نشر میزان، حقوق جزای عمومی ایر

کتاب حقوق محیط زیست

کتاب حقوق محیط زیست

نویسنده:

الکساندر کیس ؛ وینفراید لانگ ؛ پیترا اچ. سند

انتشارات:

دانشگاه تهران

تعداد صفحات:284 صفحه
چاپ اول:پنجم 1397
قیمت:19000

کتاب حقوق محیط زیست به قلم الکساند کیس، وین فرید لانگ و پیتر اچ سند مورد نگارش قرار گرفت و آقای دکتر حبیبی در سال 1397 مسئولیت ترجمه و تلخیص کتاب را برعهده و چاپ نخست آن در همان سال به زینت چاپ آراسته شد. دکتر حبیبی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سمت مربی می باشد. جستجوها نشان از آن است که تنها اثر ممکن از استاد مزبور، همین کتاب حاضر است.

کتاب حاضر دربرگیرنده سه پخش بنیادین که شامل

حقوق بین الملل فضایی

حقوق بین الملل فضایی

نویسنده:

دکتر سید هادی محمودی

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:303 صفحه
چاپ اول:1393
قیمت:17000

کتاب "حقوق بین الملل فضایی" نوشته دکتر سید هادی محمودی برای نخستین بار در سال 1393 به همت انتشارات سمت به زینت چاپ آمیخته شد و با ذکر اصلاحاتی در سال 1397 چاپ دوم آن منتشر شد. آقای دکتر محمودی از جمله اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می باشند که در سال 1388 موفق به اخذ دکتری حقوق بین الملل عمومی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شد. از جمله آثار و تألیفات ایشان ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر نشر شهر دانش سال 1393

کلیات حقوق اساسی

کلیات حقوق اساسی

نویسنده:

دکتر محمدرضا ویژه

انتشارات:

سازمان سمت

تعداد صفحات:324 صفحه
چاپ اول:1397
قیمت:18000

کتاب "کلیات حقوق اساسی" به قلم دکترمحمدرضا ویژه توسط انتشارات سمت در سال 1397 با ذکر اصلاحاتی به چاپ پنجم رسید. آقای دکتر محمدرضا ویژه دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستند، ایشان در سال 1387 دکتری خویش را درحوزه حقوق عمومی از دانشگاه بوردو اخذ نمودند. از جمله تألیفات ایشان می توان، دوره پیشرفته حقوق عمومی نشر جنگل 1390، حقوق تجارت در عصر جهانی شدن نشر شهر دانش 1393، چالش های اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نشر مجد 1394 و ... را