aminieisa.jpeg (9 KB)
 
 
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با دستورالعمل جدید قوه قضاییه بیان داشت: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه دفاع را تسهیل می‌کند، چرا که این دستورالعمل دارای ارزش قانونی و اخلاقی است و تاکید بر اصول، ارزش بالایی دارد. امتیاز دیگر این دستورالعمل، پیام عالی ترین مقام قضایی به قضات است که درخواست این مقام از قضات رعایت نکات اخلاقی است، زیرا مرجع عالی اجرای عدالت در نگاه مردم دادگستری است. برای مثال بخش مربوط به برخورد با مردم و وکلا، در دستور العمل مذکور یک حرکت مثبت است و راه و امکان دفاع از سوی مردم و وکلا را تسهیل می‌کند. امیدوارم به این دستورالعمل با منشا اثر در مراجع انتظامی نگریسته شود تا بتواند زمینه اجرای سریع‌تر عدالت را، فراهم کند. شاید این نقد وارد شود که این گونه احکام نیاز به نص قانون داشته و مغایر با اصل 167 قانون اساسی در بیان منابع احکام و مستندات رای دادگاه است ولی بنده این دستور العمل را به عنوان منشور اخلاق حرفه‌ای رفتار قاضی دیده و آن را با خروج موضوعی از مدلول این اصل می بینم./ ایسنا