اطلاعیه اعلام قوانین و مقررات مربوط به مواد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398
 
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری سراسر ایران (اسکودا) طی اطلاعیه ای منابع آزمون ورودی وکالت در سال 1398 را اعلام کرد.
 
در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی داوطلبان ارجمند آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398 می رساند؛ بنا به تصویب جلسه مشترک شورای اجرایی اتحادیه و روسای محترم کانونهای وکلای دادگستری و به منظور کاستن از دغدغه های داوطلبان محترم آزمون مقرر گردید فهرستی از قوانین و مقررات مربوط به هر ماده آزمون اعلام گردد. سوالات هر یک از مواد آزمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در ذیل هر عنوان و نیز آراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود.
 
بدیهی است این اطلاعیه صرفاً در مورد آزمون سال 1398 جاری است و در سنوات بعدی تصمیم مقتضی توسط شورای اجرایی اتحادیه اتخاذ و اطلاع رسانی خواهد شد.
 
مواد و منابع امتحانی در تصویر زیر قابل مشاهده است


منابع آزمون وکالت 1398.jpg (248 KB)