دادستان تبریز در مورد سرانجام پرونده پزشک تبریزی توضیحاتی ارائه کرد.  
 
 
tabrizi.jpeg (58 KB)
 
 
بر اساس گزارش ایسنا، 17 مهر ماه سال 95، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند، که همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد و  پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین سال 96 صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده برگزار شد و در نهایت 29 اسفند ماه سال 96، رأی پرونده که قصاص متهم بود، صادر شد سپس حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد. دو جلسه دادگاه در رسیدگی دوباره به این پرونده از اسفند سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد.
حال بابک محبوب علیلو دادستان تبریز، در رابطه با سرانجام این پرونده و با اشاره به مراحل مختلفی که پرونده‌های قضایی طی می‌کنند، بیان کرد: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست این پرونده‌ها پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورتیکه دلیلی بر وقوع جرم و توجه اتهام باشد، صادر می‌شود و در مورد این پرونده، تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست صادر و پرونده در دادگاه کیفری یک منتهی به صدور رای شده است. با توجه به حق فرجام خواهی، افراد فرجام خواهی کردند و هم اکنون پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شده است. در دیوان عالی کشور نیز شعبه‌ای که پرونده به آن ارجاع شده بود، تحقیقاتی را لازم میدانستند که باید مجددا انجام می‌شده است./ ایسنا