مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفت: افراد چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند، چه ماهی ده‌ها میلیون تومان، اگر با توجه به اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه سودی برده باشند، باید مالیات پرداخت کنند.
 
 
 
kart.jpeg (51 KB)
 
 
 
علی رستم‌پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی، در رابطه با مالیات بر درآمد وکلا، بیان کرد: زمانی که بحث پزشکان پیش آمد و زیرساخت راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش برای این صنف آماده شد، حدود 15 گروه از فعالان اقتصادی که حدود 50 شغل می‌شوند را دسته بندی کردیم، که وکلا هم جزو این گروه بودند. برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره درصد بالایی از دفترداران که درآمد کمتر از 1.5 میلیون تومان دارند، اظهار داشت: فقط اظهارنامه مالیاتی تعیین کننده این است که به درآمد شخص، مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر. افراد چه ماهی یک میلیون تومان درآمد داشته باشند، چه ماهی ده‌ها میلیون تومان، باید تا پایان خرداد ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند و اگر با توجه به آن اظهارنامه سودی برده باشند، باید مالیات پرداخت کنند. شرط برخورداری از معافیت معیشتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی است./ ایسنا