ردیف بودجه تأمین بخشی از حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه سال آینده، به این لایحه اضافه شد.
 
 
moazedat.jpeg (47 KB)
 
طبق گزارش امروز (سه شنبه) معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، در لایحه بودجه سال بعد، ردیف بودجه مربوط به ((تأمین بخشی از حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری)) ظاهراً به دلیل محدودیت منابع حذف شده بود، اما با پیگیری‌های معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری ردیف مربوط به حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در طبقه‌بندی (34) جدول شماره (9) لایحه اضافه شد و مبلغ آن نسبت به سال جاری، 25 درصد افزایش یافت./ ایرنا