معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سرمایه اجتماعی امری نیست که با اکراه و اجبار ایجاد شود، بلکه باید با اقدامات فرهنگی برای تقویت و تعمیق آن در جامعه اقدام گردد.
 
 
olfat.jpeg (63 KB)
 
 
محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز (چهارشنبه) در همایش ملی سرمایه‌های اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، بیان کرد: همه مردم بر این موضوع که جامعه باید روابط تعریف شده و منسجمی داشته باشد تفاهم دارند ولی اساس این یکپارچگی و انسجام در جامعه، نیازمند اصول و آموزه‌هایی است. مبنای سرمایه اجتماعی، قانون اساسی است که همه آن را پذیرفته اند. سرمایه‌های اجتماعی، موتور پیشران توسعه هستند و تا ارتباط منسجمی در جامعه بر اساس آن شکل نگیرد، توسعه اتفاق نمی‌افتد.
وی ادامه داد: سرمایه اجتماعی با اجبار و اکراه ایجاد نخواهد شد، باید اقدامات فرهنگی متناسب با سرمایه اجتماعی صورت گیرد تا مردم روابط خود را بر اساس باورهایشان تنظیم کنند. باید نهادهایی مانند دانشگاه‌ها به اعتقادات مردم عمق بدهند و در این راستا قوه قضاییه هم آمادگی همکاری در کمیته رصد سرمایه‌های اجتماعی را دارد. /ایرنا