سید ابراهیم رئیسی به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانون‌های وکلا درنظر گرفته شود.

 

raisi dastoor kanoon.jpg (61 KB)

 

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه رعایت قوانین موضوعه، رعایت حقوق مردم، تاکید بر حفظ استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیبهای احتمالی را اصول اصلی قوه قضائیه برای روزآمد کردن آئین نامه وکالت دانست.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه یکی از اقتضائات تحول در قوه قضائیه ساماندهی نظام وکالت توسط وکلاء متعهد و مسئولیتپذیر بوده که ضمن احقاق حق، اعتماد عمومی نسبت به جامعه وکلاء را نیز تضمین می‌کنند، تصریح کرد: برخی از وکلاء محترم ساماندهی در نظام وکالت و تهیه آئین‌نامه یا اصلاح آئین‌نامه فعلی را ضروری دانسته و برخی از وکلای محترم هرچند دلیلی اقامه نکردهاند، لکن تدوین پیش نویس آئین نامه را خدشه به استقلال کانون وکلاء میدانند، لذا لازم است معاون محترم حقوقی ضمن مذاکره با کانونها مهلت مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آئین نامه بدهد تا با روزآمد نمودن آئین‌نامه ضمن رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال و ارتقا سلامت در نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیبهای احتمالی، این مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفا نقش نماید./ ایسنا