مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان حوادث دی ماه سال 1396 شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد.

 

Edam.jpg (31 KB)

 

این حکم پس از رسیدگی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان و تأیید دیوانعالی کشور و طی سایر تشریفات قانونی صبح امروز اجرا شد./ ایلنا