سامانه گزارشگران فساد با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور رونمایی شد.

 

Samane_gozaresh.jpg (26 KB)

 

این سامانه به آدرس https://gozaresh.bazresi.ir  در دسترس است و گزارشگران و افشاکنندگان فساد می‌توانند گزارشات خود را به شکل شناس یا ناشناس در این سامانه ثبت کنند.

در این سامانه قرار است هر ایرانی با مستندات و مدارک بتواند وقوع فساد و تخلفات را گزارش کند و از حمایت‌های قضایی برخوردار باشد.

قبلا، رئیس سازمان بازرسی در این مورد گفته بود: در آینده نزدیک سامانه گزارشگران فساد راه‌اندازی می‌شود که مطابق آن کسانی که به نحوی از انحاء از سوءجریان اداری یا مفسده‌ای در دستگاه‌های اجرایی مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه مذکور به اطلاع سازمان بازرسی برسانند./ ایسنا