سخنگوی هیات منصفه مطبوعات از رسیدگی به پرونده‌های مدیران مسئول خبرگزاری ایرنا و پایگاه خبری 55 آنلاین، امروز (یکشنبه) در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.

 

Matbooat13.jpg (115 KB)

 

احمد مومنی‌راد در رابطه با این موضوع بیان کرد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول پایگاه خبری 55 آنلاین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم را با اکثریت آرا مجرم دانست و با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

وی افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول خبرگزاری ایرنا به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی بود که در اتهام فوق الذکر، هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست./ ایسنا