حقوقدان احمدی اظهار داشت: قانون جرایم سیاسی و امنیتی یکی است و از نظر ماهیتی فرقی ندارند ولی از نظر شکلی متفاوتند.

 

Ahmadi.jpg (74 KB)

 

نعمت احمدی درباره تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی بیان کرد: قانون جرایم سیاسی و امنیتی، یکی است و از نظر ماهیتی فرقی ندارند ولی از نظر شکلی متفاوتند. در واقع از آنجا که انگیزه فرد در جرایم سیاسی اصلاح گرایانه است؛ لذا از نظر شکلی امتیازات خاصی برای متهم سیاسی قائل شده‌اند.

وی ادامه داد: از امتیازاتی که برای متهم سیاسی قائل شده‌اند، این است که رسیدگی به اتهامات جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. دیگر اینکه از نظر نحوه نگهداری در زندان امتیازاتی برای او قائل شدند و در بندهای دیگران مجرم سیاسی را نگه نمی دارند و لباس زندانی نمی‌پوشد و در انفرادی او را نمی‌برند؛ مگر در شرایط خاص. رادیو و تلویزیون نیز در اختیارش است.
این وکیل دادگستری افزود: قانون جرم سیاسی، مجازات  متهم سیاسی را به همان قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات ارجاع داده است و قانون خاصی برای متهمین سیاسی از باب تطبیق اتهام سیاسی یا قانونی که مربوط به متهمین سیاسی باشد، نداریم بلکه همان قوانین موجود در شیوه دادرسی ویژه که در قانون جرم سیاسی در نظر گرفته شده، تطبیق داده می‌شود. آنچه که در قانون جرم سیاسی درسال95  تصویب شد، راجع به نحوه تشکیل دادگاه جرم سیاسی است و آنچه که برای رسیدگی به اتهامات متهم سیاسی در نظر گرفته شده مانند اتهام نشر اکاذیب چه به وسیله فرد عادی یا فعال سیاسی انجام شود، یک مجازات دارد.

وی در پایان گفت: مواد مربوط به لایحه جرم سیاسی ماهیت اتهام را تغییر نمی‌دهد و قوانین ماهوی همان است؛ مانند اتهام نشر اکاذیب که در  قانون مجازات آمده است اما از نظر شکلی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی انجام می‌شود./ ایسنا