هدی عمید، وکیل دادگستری، به 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده است.

 

Hodamid.jpg (80 KB)

 

او که تابستان سال 97 بازداشت شده بود، با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، به 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی فعالیت‌ های اجتماعی محکوم شد.

شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، اتهام عمید را «همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده» عنوان کرده است.

از جمله فعالیت های هدی عمید در تهران برگزاری «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» ویژه زنان ذکر شده است.

لازم به ذکر است این حکم در مرحله بدوی صادر شده و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

قبلا خبرگزاری فارس درباره هدی عمید و نجمه واحدی (که به 7 سال زندان محکوم شده است،) چنین گزارش داده بود:

هدی عمید و نجمه واحدی دو نفر از فعالان فمنیست هستند که کیفرخواست آنها به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده در دادسرای ناحیه 33 صادر شده است. بر اساس این کیفرخواست، نامبردگان با توجه به تحقیقات و محتویات پرونده، مجرم تشخیص داده شدند و پرونده آنها جهت صدور حکم نهایی به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است./ وکلاپرس