علی خندانی اظهار داشت: قاطعانه و با استدلال قوی اعلام کرده و می کنیم شورای رقابت حق ورود و اظهار نظر در حوزه سردفتری را ندارد و تاکید می کنیم این شورا باید در چارچوب تکالیف قانونی خود عمل کند.

 

khandani.jpg (64 KB)

 

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با ابطال مصوبه کسب و کار دانستن سردفتری توسط دیوان عدالت اداری، بیان کرد: موضوعاتی درخصوص برخی از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد نحوه جذب سردفتر به صورت شکایت در شورای رقابت مطرح شده بود؛ این شورا به این موضوع ورود کرد و معتقد بود که این موضوع ضد رقابت است. ما چندین مرتبه اعلام کردیم که سردفتری حوزه کسب و کار نیست و یک کار حاکمیتی است؛ همچنین چندین بار نیز به دوستان در شورای رقابت تذکر دادیم که این فضا فضایی نیست که مد نظر شماست اما متأسفانه اعضای شورا توجه نکردند و براساس شکایت‌های مختلفی که علیه کانون مطرح شده بود، به موضوع ورود کردند، رأی بدوی صادر شد و رای بر اصلاح مواد مذکور دادند که ماده 5 و 69 باید اصلاح شود. سپس کانون به این رأی اعتراض کرد و پرونده به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.

وی ادامه داد: قاطعانه و با استدلال قوی اعلام کرده و می کنیم شورای رقابت حق ورود و اظهار نظر در حوزه سردفتری را ندارد و تاکید می کنیم این شورا باید در چارچوب تکالیف قانونی خود عمل کند. شورای رقابت باید به موضوعات اقتصادی ورود کند و حق ورود به این مسائل را ندارد. قانون ما قانون خاص است و زیرمجموعه قوه قضاییه و حاکمیت هستیم. همچنین نحوه عزل و نصب دفاتر ما مشخص است و ساز و کار دقیق و پیچیده‌ای دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: ورود شورای رقابت به حوزه سردفتران از ابتدا اشتباه بود؛ ما دفاعیات خود را ارائه کردیم و رای اولیه که مبنی بر محکومیت صادر شده بود، بنا به اعتراض و دفاعیات دقیق و متقن ما توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و خوشبختانه استدلالات ما را پذیرفتند که سردفتری شرایط خاص خود را دارد و از حوزه‌های حاکمیت و زیرمجموعه قوه قضاییه است. آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و نهاد دیگری نمی‌تواند مجددا به این موضوع ورود کند./ ایلنا