علی القاصی مهر حجم بالای کار و میزان پرونده‌های مورد رسیدگی در شعب را یکی از دلایل صدور آرا غیر مستند دانست.

علی القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نخستین نشست کمیته اتقان آراء استان تهران که با حضور وی، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس کل محاکم، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت بسیار زیاد اتقان آرا بیان کرد: نتایج اقدامات قوه قضاییه آرا صادره است و به همین دلیل ریاست قوه قضاییه نسبت به این موضوع دغدغه دارند و با توجه به اینکه تهران در کانون توجه کشور است، باید ساز و کار مناسبی در مورد اتقان آرا اتخاذ شود.
وی حجم بالای کار و میزان پرونده‌های مورد رسیدگی در شعب را یکی از دلایل صدور آرا غیر مستند دانست.
محمد جواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست اظهار کرد: توجه بیشتر به صدور احکام متقن، کاهش نقض آراء محاکم را در پی خواهد داشت و در این مسیر وظیفه سنگینی را بر عهده داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در سند تحول قضایی به موضوع اتقان آراء توجه جدی شده است و مردم نیز نسبت به آراء صادره دغدغه دارند.
وی افزود: ضرورت دارد شیوه نامه کمیته اتقان آرا با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و در مورد ترکیب اعضا با دقت کار شود و با ایجاد دبیرخانه در کمیته اتقان آرا این موضوعات مورد پیگیری قرار گیرد.

حشمتی مهذب تأکید کرد: ما باید درکاهش وارده‌ها وظیفه خود را انجام دهیم تا قاضی هم فرصت مطالعه برای استخراج رأی را داشته باشد.

یحیی جعفری رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت: ارزیابی اعضای کمیته باید طبق فرآیند مناسبی صورت گیرد و برای ایجاد کارگروه‌های نظارت استفاده از قضات بازنشسته نیز می‌تواند به این کمیته کمک کند.
محمدرضا مرادی حقگو معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری تهران نیز گفت: در مسیر مطالعاتی کمیته اتقان آرا در حال حاضر با تشکیل یک کمیته حقوقی قوی از قضات و اساتید دانشگاه تهران برخی از آرا و پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفته و کاربرگی طراحی شده است و ویژگی‌های رأی متقن در آن تعریف شده است.
مرادی حقگو افزود: از جمله پارامتر‌های تعریف شده در دستورالعمل اتقان آرا شناسایی آراء متعارض در استان، شناسایی قوانین متعارض مورد استفاده دادگاه ها، تلاش در جهت تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی، راهکار‌های استفاده از متخصصان در صدور آرا و ارائه راهکار‌های مناسب جهت شفافیت آرا و ارائه راهکار در خصوص بالا بردن اعتبار شهادت و جلوگیری از شهادت کذب است./ باشگاه خبرنگاران جوان