حقوقدان کوهپایه‌زاده در واکنش به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین، اظهار داشت: پیگیری موضوع و برخورد قاطع و قانونی با همه متخلفین و مسببین و مباشرین این امر و جلوگیری از تکرار این تخلفات، حداقل خواسته‌ای است که جامعه عمومی از مسئولین ذی‌ربط دارد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز در خصوص فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین بیان کرد: بر اساس اصل 39 قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است. قانون اساسی در اصول متعدد، حقوق اشخاص را به رسمیت شمرده و حتی در جایگاه متهم و محکوم و زندانی اجازه تعرض به حقوق و کرامت انسانی و تمامیت جسمی آنها را به هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی صادر نکرده است.

وی ادامه داد: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به طور مشخص حقوق محکومان و بازداشت‌شدگان و زندانیان را به رسمیت شناخته است و تصاویر مذکور، حاکی از نقض شدید و آشکار قوانین و مقررات و اصول حقوقی و قضایی مربوطه است.

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: باید از این اتفاق نهایت استفاده را در جهت تغییر بنیادین ساختارها و اصلاح بسترهای فسادخیز و قانون‌شکنانه کرد. ما به لحاظ منابع قانونی نقص و کمبودی نداریم اما از لحاظ نظارت بر حسن اجرای این قوانین و بحث ضمانت اجرای این قوانین باید تدبیر اساسی بیاندیشیم.

وی افزود: گزارشات متعدد و موثقی در خصوص اعمال مجرمانه دیگر در زندان‌ها داریم که این موضوعات نیز قابل پیگیری است؛ به عنوان نمونه بحث مهم ورود و توزیع مواد مخدر در زندان که ناشی از اهمال و قصور در خصوص نظارت بر امور مربوطه و همچنین همکاری برخی عوامل و ماموران و برخی مسئولان در این خصوص هست.

کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: عذرخواهی رئیس سازمان زندان‌ها اقدامی پسندیده و مستحسن هست اما کافی نیست. یقیناً پیگیری موضوع و برخورد قاطع و قانونی با همه متخلفین و مسببین و مباشرین این امر و جلوگیری از تکرار این تخلفات، حداقل خواسته‌ای است که جامعه عمومی از مسئولین ذی‌ربط دارد. امیدواریم در آینده از تکرار این مسائل جلوگیری شود./ ایلنا