احمد مومنی راد از رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی در روز جاری 18 مهرماه در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی خبر داد.

احمد مومنی راد، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: در جلسه دادگاه امروز (یکشنبه) به پرونده متهم مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان به اتهام نشراکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع رسیدگی شد و با نظر هیات منصفه در اتهام فوق‌الذکر متهم با اکثریت آرا مجرم تشخیص داده نشد./ ایسنا