چگونگی فرایند تقسیم ماترک میان وراث

پرسش

سلام زمینی ورثه تقریبا 5 هکتار به ارث بهمون رسیده خواستم بپرسم چطور باید تقسیم کنیم؟

پاسخ مشاور

ابتدا از انجام اقدامات گواهی حصر وراثت مطمئن شوید و در صورت احراز آن، تمامی وراث می تواند با توجه به مقررات قانونی مدنی در زمین طبقات وراث و سهم الارث هر یک، نسبت به تقسیم و تنظیم تقسیم نامه اقدام کنند و در صورت وجود اختلاف دادخواست تحریر ترکه از طریق شورای حل اختلاف و سپس تقسیم ترکه از دادگاه را درخواست کنند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.