معاون تحقیقات ریاست جمهوری اعلام کرد: :  قوانین حمایت از مولف و حق نشر با توجه به رشد روزافزون نشر و انتقال اطلاعات در فضای دیجیتال کافی نیستند.


nashr.jpeg (78 KB)بتول آهنی معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صبح امروز (شنبه) در دومین همایش ملی حقوق نشر که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد، بیان کرد:  قوانین حمایت از مولف و حق نشر در فضای مجازی خوب هستند اما با رشد روزافزون نشر و انتقال اطلاعات و عناصر اصلی زنجیره اطلاعات در فضای دیجیتال کافی نیستند.
وی ادامه داد: نخستین موافقت نامه بین المللی، موافقت نامه برن بود که در سال 1886 منعقد شد و در ایران نیز در قانون جزای سال 1310 مبحث تقلید در کسب و کار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که سرانجام در سال 1348 تصویب شد. بعد از انقلاب وقفه ای درباره حق مولف به وجود آمد و سرانجام در سال 1371 رییس قوه قضاییه وقت قانون حق نشر را به جریان انداخت و پس از پیدایش اینترنت نیز ابتدا قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به وجود آمد و سپس قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 تصویب شد که ماده 62 این قانون عنوان می‌کرد:"همه مقررات حق نشر در فضای اینترنت هم قابل اجرا است."
البته در محیط الکترونیکی، دشواری هایی مانند سهولت و سرعت تکثیر و انتقال، عدم امکان کنترل نسخه ها، جهانی بودن اینترنت، عدم قابلیت تمیز نسخه اصل از نسخه کپی و شکل پذیری و قابلیت تغییر شکل آثار دیجیتال وجود دارد که باعث به خطر افتادن حق مولف می شود. تکثیر و بازتولید هم طبق ماده 63 قانون تجارت الکترونیکی؛ اعمال موقت تکثیر اجرا و توزیع اثر که جزو لاینفک فراگیر فنی پردازش داده پیام در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است. با این تعریف، خواندن صرف اثر بازتولید محسوب نمی‌شود بلکه نسخه برداری شامل قوانین است./ ایرنا