حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه الیاس قالیباف و مؤسسه شمس‌الشموس از آقای نجفی تحت عنوان افترا و گزارش خلاف واقع شکایت کرده‌اند، افزود: موکلم وظیفه قانونی خود را انجام داده و احتمال داده است که جرمی رخ داده باشد و تا زمانی که نتیجه آن پرونده مشخص نشود، بحث افترا مطرح نخواهد بود.

 

Najafi akhar.jpg (79 KB)

 

حمیدرضا گودرزی، وکیل مدافع محمدعلی نجفی در خصوص شکایت الیاس قالیباف از نجفی، بیان کرد: شهرداری منطقه 2 گزارشی مبنی بر تخلفات و جرائم الیاس قالیباف و مؤسسه‌ شمس‌الشموس به آقای نجفی داد، نجفی نیز گزارش را به دادستان تهران ارائه کرد که در آن گزارش، کلمه احتمال ذکر شده بود یعنی در مورد احتمال وقوع جرائم، به دادستانی گزارش ارائه شد. حالا آقای الیاس قالیباف و مؤسسه شمس‌الشموس از آقای نجفی تحت عنوان افترا و گزارش خلاف واقع شکایت کرده‌اند و مواردی که اعلام شده است، در شعبه 15 بازرسی دادسرای کارکنان دولت در حال بررسی است و رسیدگی به پایان نرسیده است و تا زمانی که نتیجه آن پرونده مشخص نشود، بحث افترا مطرح نخواهد بود.

وی ادامه داد: اگر پرونده در شعبه 15 بازرسی دادسرای کارکنان دولت، منع تعقیب خورد و ثابت شد که جرمی واقع نشده است، آن زمان می‌شود تحت عنوان افترا موضوع را بررسی کرد؛ در ضمن واژه احتمال در گزارش آقای نجفی ذکر شده است. طبق ماده 72 آیین دادرسی کیفری باید مسئولان اجرایی، جرائمی را که در حوزه‌شان واقع می‌شود، سریعاً‌ به مقامات قضایی اعلام کنند و اگر از ارائه این گزارشات به مراجع قضایی خودداری کنند، مرتکب جرم شده و انفصال از خدمت خواهند داشت.

گودرزی اضافه کرد: آقای نجفی نیز وظیفه قانونی خود را انجام داده و گزارش را با نرمی خاصی نوشته و احتمال داده است که جرمی رخ داده باشد؛ اما با این تفاسیر دادسرا این مورد را قرار مجرمیت و کیفرخواست داده و جلسه رسیدگی فردا در شعبه 1059 مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت برگزار خواهد شد./ ایلنا