دکتر نجفی توانا با ناکارآمد دانستن طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: آنهایی که میلیاردها بردند و خوردند؛ قطعا راهکار فرار از مالیات را نیز می‌دانند و دولت توان اخذ مالیات از آن‌ها را ندارد.

 

Najafitavana.jpg (70 KB)

 

دکتر محمدعلی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی بیان کرد: هرچند در برخی از کشورها، با تعیین مالیات بر مستغلات تا حدی این شیوه پاسخگو است اما در کنار آن دولت در قبال اخذ مالیات به مردم خدمات ارائه می‌کند. می‌پذیریم که شرایط تحریم، دولت را وادار می‌کند تا جایگزینی برای درآمدهای از دست رفته خود بیندیشد اما واقعیت این است که این شیوه عملکرد بیشتر به افراد آسیب‌پذیر و متوسط به پایین فشار می‌آورد و آن‌هایی که میلیاردها بردند و خوردند قطعا راهکار فرار از مالیات را نیز می‌دانند و دولت توان اخذ مالیات از آن‌ها را ندارد. متخلفین از قواعد دولتی عمدتا سرمایه‌داران و رانت‌خواران هستند و قشر متوسط به پایین در کشور زیر فشار اقتصادی و تحمیل برخی از تصمیمات نامناسب مدیران دولتی قرار دارند.

وی ادامه داد: در بحث پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، آن‌هایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا می‌کنند و فقط برخی افراد که سرمایه‌ای طی 20-30 سال زندگی برای خود کسب کرده‌اند، تحت فشار قرار خواهند گرفت و قطعا مجبور می‌شوند با گرفتن کرایه‌ ارزان خانه‌ خود را اجاره دهند، این در حالی است که نرخ تورم در حال افزایش است.این قانون در صورت تصویب و اجرا، قطعا پاسخگوی مدیریت خانه‌های خالی و شرایط مسکن نخواهد بود. راه ‌های فرار از پرداخت مالیات در کشوری که نظم و قانون دیگر چندان مورد احترام نیست، برای افراد قابل پیش‌بینی است و ما با این کار به جای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مردم را وادار می‌کنیم که از طریق نامشروع از حقوق مشروع خود دفاع کنند. بحث تحمیل مالیات بر خانه‌های خالی زمانی پاسخ‌گو خواهد بود که ما از افزایش نرخ تورم بتوانیم جلوگیری کنیم.

نجفی توانا اضافه کرد: این طرح کارآمد نخواهد بود، بعد از مدتی از اجرای طرح، یا راه حل غیر مشروع برای فرار از آن تدارک دیده می‌شود یا دولت از اجرای آن دست برمی‌دارد. مسائل اقتصادی و فرهنگی را با تحکم، دستور و کیفر نمی‌توان ساماندهی کرد./ ایسنا