معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای زمان اعلام نتایج پذیرش مشمولین متقاضی امریه سربازی اعزام آبان ماه 1399 را اعلام کرد.

 

MoavenatManabehEnsani.jpg (32 KB)

 

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند، بنابر اعلام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه، مدارک متقاضیان اعزام 1399/08/01  (آبان ماه) در حال بررسی است و نتایج پذیرش مشمولین اعزام مذکور از طریق تماس تلفنی تا مورخ 99/06/31 به متقاضیان اعلام می‌شود.

شایان ذکر است، صرفاً با پذیرفته‌شدگان امریه سربازی اعزام شهریور ماه تا مورخ 1399/06/31 تماس حاصل می‌شود و عدم تماس با سایر متقاضیان به منزله عدم پذیرش است. درخصوص دوره بعدی اعزام متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد./ ایلنا