فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با ماموری که اقدام به رفتار ناشایست با سالمندان در یک مرکز تزریق واکسن کرده بود، خبر داد و از مردم عذرخواهی کرد.

سردار حسین رحیمی در رابطه با تصاویر منتشر شده از رفتار نامناسب یک مامور پلیس با تعدادی از سالمندان در یکی از مراکز تزریق واکسن بیان کرد: ده‌ها مرکز تزریق واکسن در سراسر پایتخت و همچنین کشور مشغول فعالیت هستند که نیروی انتظامی که نسبت به تامین نظم و انضباط در آن اقدام کرده است. متاسفانه در این مورد ممکن است مامور اشتباهی کند که ما با آن برخورد خواهیم کرد، کما اینکه با مامور خاطی در این پرونده نیز برخورد لازم انجام شده است.

وی ادامه داد: طی بیش از یک سال از شیوع کرونا در کشور نیروی انتظامی هزاران خدمت را به مردم عزیز ارائه داده که نظارت بر صنوف، تامین امنیت مراکز درمانی، اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، مراقبت از واکسن‌ها از فرودگاه تا مقصد و... از جمله این موارد است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان اضافه کرد: درباره حادثه رخ داده در این مرکز به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ و از طرف همکارانم از تمامی شهروندان و بخصوص سالمندان عذرخواهی می‌کنم./ ایسنا