وکیل مدافع علیرضا صلحی، پزشک تبریزی از تایید حکم قصاص موکلش پس از رسیدگی دوباره در دیوان عالی کشور خبر داد.

بابک بابازاده در این رابطه بیان کرد: پس از رسیدگی دوباره به پرونده موکلم در شعبه صادر کننده رای بدوی، شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی و  صدور حکم قصاص و اعتراض ما به رای صادره، پرونده به دیوان عالی ارسال شد.

وی ادامه داد: دیوان عالی کشور پس از بررسی دوباره رای بدوی شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی (قصاص) را تایید کرد.

بابازاده افزود: درحال بررسی طرق قانونی اعتراض و دفاع از موکل هستم.

لازم به ذکر است که مهر ماه سال 95، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگش دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده‌، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد و پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد. نهایتا کیفرخواست این پرونده در فروردین سال 96 صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در 29 اسفند ماه سال 96، رأی پرونده که قصاص متهم بود، صادر شد. با اعتراض متهم، حکم صادره در این خصوص از سوی دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.

در رسیدگی دوباره به این پرونده، دادگاه نسبت به درخواست اولیای دم همسر متهم، حکم قصاص و نسبت به درخواست پرداخت دیه از سوی اولیای دم مادربزرگ متهم، حکم به پرداخت دیه داد. شهریور ماه سال 98 پس از اعتراض به حکم صادره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و از آن زمان تاکنون در دیوان عالی بود./ ایسنا