دکتر عبدالله سمامی اظهار داشت: در مورد بحث وکالت در سند تحول  باید از دست اندرکاران و متصدیان کانون‌های وکلای دادگستری دعوت به عمل می‌آمد و باید حتما بزرگان کانون وکلا در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کردند و نظرات کانون‌های وکلا را در این زمینه در سند تحول می‌آوردند.

 

Samami.jpg (73 KB)

 

دکتر عبدالله سمامی نایب رئیس کانون وکلا مرکز در رابطه با سند تحول قضایی بیان کرد: سند تحول قضایی که به وسیله ریاست محترم قوه قضاییه چندی قبل ابلاغ  و اطلاع رسانی شد؛ در چند فصل به مسایل مهم و اساسی پرداخته است؛ فصل هایی که هر کدام نشان دهنده عمق نگاه و تفکر عزیزانی است که در قوه قضاییه روی این سند تحول کار کردند و سعی شده تمامی معایب، چالش‌ها و مشکلات وگرفتاری‌ها و نواقص را پیدا کنند و در جهت پوشش و بهبود آن نواقص تحول ایجاد کنند.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین و بهترین کاری که در سند تحول صورت گرفته؛ مشخص کردن چالش ها و مشکلات و ابهامات است و بعد از آن در مورد راهکارهای رفع این نواقص به صورت علمی اعلام نظر کرده اند. ماموریت های مهمی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده در سند تحول قید شده و اکثرا بند های اصل 156 قانون اساسی در سند تحول قید شده که جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه است.

دکتر سمامی افزود: در مورد بحث وکالت در سند تحول باید از دست اندرکاران و متصدیان کانون‌های وکلای دادگستری دعوت بعمل می آمد. حتما و باید، بزرگان کانون وکلا در خصوص این موضوع اظهار نظر می‌کردند و  نظرات کانون‌های وکلا را در این زمینه در سند تحول می‌آوردند.

وی در پایان گفت: شکی وجود ندارد که کانون‌های وکلا و اهمیت کانون های وکلا و اهمیت موضوع وکالت را در سیستم قوه قضاییه نمی‌توانیم کمرنگ کنیم و نادیده بگیریم؛ باید این زمینه پررنگ‌تر می‌شد و نظرات کانون‌ها اخذ می‌شد تا آنها بتوانند در این مبحث بسیار  مهم نقطه‌ نظرات خوبی ارائه دهند و نقش موثرتری داشته باشند که مطمئنا با توجه به ستاد تشکیل شده در سند تحول، در بسیاری از رفع نقائص‌ها، کانون های وکلا می‌توانند موثر باشند./ ایسنا