رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار داشت: نهاد و نظام وکالت نیازمند در انداختن طرحی نو است و مرکز با جدیت این طرح را پیش می‌برد.

علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نشست کارآموزان وکالت، در رابطه با این موضوع بیان کرد: تحول در نظام وکالت و تغییر جدی این نظام ضرورت است، این موضوع یک باید و لازمه است و باید طرحی نو ایجاد کرد.

وی ادامه داد: مرکز معتقد است بسیاری از سقف‌هایی که برخلاف شان و جایگاه و ماهیت وکالت بر سر جامعه وکالت گذاشته شده ناروا است. چرا باید بعد از صد سال وکلای ما در جایگاه عمومی باشند؟ چه کسی مسئولیت تخصصی کردن وکالت را دارد؟ 

بهادری جهرمی: نهاد و نظام وکالت نیازمند در انداختن طرحی نو است و مرکز با جدیت این طرح را پیش می‌برد و قدرت مرکز در جوان گرایی است؛ جوانان وکیل باید با رشادت کار خود را انجام دهند. مرکز معتقد به توسعه نظام حقوقی است و باتوجه به گستردگی نهاد وکالت قطعاً اصلی‌ترین جایگاه را در نظام حقوقی دارد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اضافه کرد: اگر نهاد وکالت ضعیف شده به دلیل آن بوده که متولیان امر حرمت این امامزاده را نگه نداشتند و انشالله آینده‌ای روشن در حوزه وکالت وجود دارد./ ایلنا